Published On: Rab, Apr 6th, 2016

Dumasar Kana RTRW Kagiatan Anu Ngabobagaan Diménsi Nasional

Sukabumi POS

Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Héryawan, Lc., kalayan asmana pribadi, Kepala Daérah katut Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, ngawilujengkeun tepung taun ka 102 Kota Sukabumi, ka sakumna aparat jeung warga masarakat Kota Sukabumi. Ěta pangwillujeng Gubernur Jawa Barat téh, ditepikeun dina biantara tinulis, cindekna dina Rapat Paripurna Istiméwa DPRD Kota Sukabumi, dina raraga mieling tepung taun ka 102 Poé Ngadegna Kota Sukabumi, 1 April 2016, di Rohangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, anu ditepikeun ku Asistén Pamaréntahan, Hukum jeung HAM (Hak Asasi Manusa) Setda Propinsi Jawa Barat, Achadiat Supratman Sandoi, S.H., M.H.

 

Salajuna ngaharepkeun, ku nambahna umur Kota Sukabumi téh, sakumna aparat jeung warga masarakat Kota Sukabumi, bisa leuwih sumanget deui, utamana dina ngahontal Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi, Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu di Dadasaran Ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa, Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin.

 

Lian ti éta ogé diungkabkeun, dumasar kana RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nasional anu dimuat dina PP (Paraturan Pamaréntah) Nomer 47 Taun 1997, geus ditetepkeun 111 wewengkon di Indonésia, sabagé puseur kagiatan anu ngabobagaan diménsi nasional. Tina 111 wewengkon téh, sajumlah 7 wewengkon aya di Propinsi Jawa Barat, diantarana nya éta wewengkon Kota Sukabumi, sabagé sala sahiji simpul palayanan utama, dina séktor unggulan tatanén atawa agrobisnis, pariwisata, perikanan, perkebunan, jasa jeung perdagangan. Sedengkeun pikeun wewengkon Kota Sukabumi mah, leuwih diutamakeun kana pangembangan wewengkon kota.

 

Saterusna dijelaskeun, peran jeung fungsi Kota Sukabumi khususnya di Propinsi Jawa Barat, dina nincak umur 102 taun katangen mingkin daria jeung optimis, utamana dina ngamantepkeun kalungguhanana sabagé sala sahiji daérah otonom anu ngabogaan daya saéng luhur, sarta payus diajén di Jawa Barat jeung Nasional. Lantaran Kota Sukabumi téh, geus bisa ngaronjatkeun ajén jeung kamampuhanana, hususna dina ngamangpaatkan rupa-rupa poténsi SDA (Sumber Daya Alam) jeung SDM (Sumber Daya Manusa) anu dipibanda. Tah kuayana éta hal téh, panyalagaraan pamaréntahan di Kota Sukabumi bisa leuwih mandiri, luyu jeung sumangat otonomi daérah.(Yunus)

 

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>